Dienstverlening

Uitzenden

Om uw personeelsbezetting ook tijdens piekmomenten, vakantie of ziekte te kunnen waarborgen is uitzenden de  ideale oplossing.  Voor onze vaste opdrachtgevers formeren wij vaste pools die in uw eigen team kunnen rouleren. Bij bewezen geschiktheid is een vaste aanstelling binnen uw eigen organisatie mogelijk. Hiervoor hanteren wij afspraken met betrekking tot gewerkte uren per opdrachtgever. 

Detacheren

Bij detacheren wordt er een vaste, veelal langere termijn afgesproken, waarbinnen een gegarandeerd aantal uur gewerkt wordt. U kunt bij deze optie rekenen op één vaste zorgprofessional. Lees via dit artikel meer over detacheren.

Werving & Selectie

Ook voor het vervullen van  vacatures binnen uw organisatie kunt u bij WerktijdZorg terecht.
Een klus die ons makkelijk afgaat, omdat wij beschikken over een groot bestand van zorgprofessionals en direct vanuit een database  beginnen met matchen. Desgewenst kunnen wij u meerdere kandidaten aanbieden waarop u vervolgens uw ideale medewerker selecteert. Voordat u  contractverplichtingen  aangaat kunt u bovendien gebruik maken van onze uitzendconstructie, bijvoorbeeld tijdens de inwerkperiode of proeftijd.

Mobiliteit

Omdat veel organisaties te maken hebben met een reorganisatie, fusie of herstructurering, helpen wij sinds kort ook met het herplaatsen van boventallige- en mobiliteitsmedewerkers.  Op die manier kunnen wij onze opdrachtgevers niet alleen helpen met de instroom, maar ook met een eventueel gewenste uitstroom van (eigen) personeel.  Ons uitgebreide bestand van werkgeverscontacten (zowel binnen als buiten de zorg) benutten wij hiermee optimaal.

Wat de voordelen zijn voor uw organisatie? Kandidaten die wij middels deze trajecten (anoniem en geheel vrijblijvend) aanbieden vallen buiten onze werving & selectie voorwaarden. Dit betekent dat u (in de meeste gevallen) betreffende kandidaat eerst een periode (bijvoorbeeld een maand) kunt inzetten in de vorm van een werkervaringsplek. Op die manier krijgt u allebei ruimschoots de tijd en de gelegenheid om te zien of betreffende functie, werkomgeving en kandidaat een goede match is. Daarna kunt u beslissen over een aansluitend  dienstverband. Tot de einddatum van het mobiliteitstraject is detachering ook mogelijk. Voor een werkervaringsplek en de bemiddeling berekenen wij aan u, als nieuwe werkgever geen kosten! Aan een tijdelijke detachering zijn wel kosten verbonden.

Wilt u de anonieme CV’s van deze kandidaten ontvangen? Neem dan even contact met ons op.