Veel gestelde vragen

Wat moet ik meenemen naar de inschrijving?

 • Up-to-date- cv;
 • Originele diploma’s en certificaten;
 • Eventueel andere verklaringen en bewijzen (bv. inentingen, vaccinatieverklaringen);
 • Eventueel getuigschriften;
 • Recente loonstrook i.v.m. salarisindicatie en bankrekeningnummer;
 • Eventueel naam en nummer van minimaal twee ex-werkgevers waarbij een referentie ingewonnen mag worden.

Ik ga aan de slag als uitzendkracht. Wat houdt dat in?

Je kunt zelf aangeven wat jouw voorkeuren en mogelijkheden zijn. Ben je op zoek naar een (opstap naar een) 'vaste baan' of zoek je aanvullende uren - verdiensten naast je huidige werkzaamheden; het kan allemaal!  Je kunt online invoeren wanneer je beschikbaar bent zodat wij weten wanneer wij je kunnen bellen om een dienst te werken.

Voordat je aan de slag gaat als uitzendkracht, worden er diverse zaken met je besproken:
Waar je aan de slag gaat, bij wie je je kunt melden, wat de kledingvoorschriften en de werktijden zijn, wat je salaris is en hoe de urenregistratie verloopt.

Voor aanvang van jouw werkzaamheden ontvang jij van ons een uitzendovereenkomst en een loonbelastingverklaring, welke je ondertekend naar ons dient op te sturen. Daarbij moeten wij in het bezit zijn van jouw diploma's (indien van toepassing BIG registratie) en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant), eventueel aangevuld met een verblijfsdocument.

Ben je werkzaam voor ziekenhuizen? Dan ontvangen wij ook graag de verklaringen van vaccinaties Hepatitis B (en desgewenst een tbc-verklaring).

Wat zijn werkbriefjes en hoe ga ik ermee om?

Bij sommige bedrijven levert het bedrijf jouw uren aan, maar bij de meeste bedrijven ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Hiervoor gebruik je werkbriefjes die je van WerktijdZorg ontvangt.

Zodra jij voor ons aan de slag gaat en er is afgesproken dat je zelf werkbriefjes moet inleveren, krijg je deze thuisgestuurd. Wekelijks vul jij de uren in die je in de afgelopen week hebt gewerkt. Zorg dat je altijd een volledig en duidelijk ingevuld werkbriefje inlevert, voorzien van een handtekening van het bedrijf waar je werkzaam bent. Het werkbriefje kun je persoonlijk bij ons inleveren, of per email fax naar ons gestuurd worden. Mits het werkbriefje tijdig bij ons ingeleverd wordt, worden deze uren wekelijks op maandag of dinsdag aan je uitbetaald.

Hoe kom ik aan nieuwe werkbriefjes?

Zodra je werkbriefjes bijna op zijn, kun je contact opnemen met WerktijdZorg in Heerenveen. Wij sturen je dan zo spoedig mogelijk nieuwe toe. Ook kun je op deze website onder  " Zorgprofessionals /downloads" een werkbriefje downloaden.

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

Elke woensdagochtend vindt er bij WerktijdZorg een betaling van de lonen plaats. Zorg dus dat jouw ondertekende werkbriefje uiterlijk op dinsdag bij ons binnen is. Dit kan per post, email of per fax.
Heb je een bankrekening, dan is jouw salaris vaak dezelfde of de volgende dag al bijgeschreven. Bij een girorekening duurt dit iets langer.

Let op: voordat er een betaling van het loon plaatsvindt, moeten alle gevraagde gegevens ingevuld en getekend bij WerktijdZorg binnen zijn. Zolang jouw gegevens niet compleet zijn, ontvang je wel loonstrookjes maar wordt jouw salaris niet overgemaakt!

Kan ik ook per maand uitbetaald worden?

Betaling van de lonen gebeurt wekelijks. Gaat jouw voorkeur uit naar een maandelijkse betaling, dan is het mogelijk de werkbriefjes op te sparen en per 4 weken naar ons op te sturen. Neem hierover contact op met je contactpersoon bij WerktijdZorg.

Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?

Elke week, na de verloning ontvang je per mail je loonstrookje. Het is ook mogelijk je loonstrookje per post te ontvangen. Geef dit dan door aan de vestiging waar je werkzaam bent.

Wat zijn reserveringen?

Dit is een percentage wat je opbouwt voor vakantiedagen, vakantiegeld en kort verzuim. Ieder uur dat jij werkt spaar je deze op.

Zodra je een vrije dag hebt of naar de tandarts of dokter moet, kun je hiervoor een snipperdag opnemen. Als je reserveringen op wilt nemen kun je dit op jouw werkbriefje aangeven of doorgeven aan de vestiging waarvoor je werkt. Het is niet zo dat je met deze reservering in de “min” kunt staan. Als je geen reserveringen hebt maar wel een vrije dag neemt, dan geldt dit als onbetaald verlof.

Wat is mijn tegoed aan reserveringen?

Onderaan het loonstrookje kun je terugvinden wat je aan reserveringen je hebt opgebouwd. Voor het gemak is er voor je omgerekend hoeveel verlofuren je hebt opgebouwd, zodat je dit in één oogopslag kunt zien.

Kan ik mijn opgebouwde reserveringen ook tussentijds opnemen?

De reserveringen voor vakantiedagen en kortverzuim kun je alleen opnemen wanneer je daadwerkelijk uren niet gewerkt hebt vanwege vakantie of bijvoorbeeld een dokters- of tandartsbezoek. De uren die je niet hebt gewerkt (maar normaal gesproken wel zou hebben gewerkt) worden dan uitbetaald uit de opgebouwde reserveringen. Het is ook mogelijk om (een deel van) je reserveringen gelijk (dus wekelijks met je loon) uit te laten betalen. Laat je hiervoor informeren door een van onze medewerkers.

Wat blijft er netto over van mijn vakantiegeld?

Vakantiegeld, overwerk of vakantiedagen vallen voor de Belastingdienst onder bijzondere beloningen. Het percentage belasting dat je betaald over deze beloningen is ongeveer 42%, maar kan zelfs oplopen tot 52%. Op jouw loonstrook wordt dit belastingpercentage ingehouden op het loon voor loonbelasting en premies.

Deze tabellen voor bijzondere beloningen worden toegepast op een aantal bijzondere beloningen:

 • eenmalige beloningen
 • beloningen die eenmaal per jaar worden toegekend
 • overwerkloon


Meer informatie hierover kun je vinden op www.belastingdienst.nl

Krijg ik ook een jaaropgave?

Iedereen die voor WerktijdZorg heeft gewerkt ontvangt medio januari automatisch een jaaropgave. Ontvang je je loonstrookjes per e-mail, dan ontvang je ook de jaaropgave per e-mail. De jaaropgave wordt eenmaal verstrekt.

Ben je verhuisd of heb je een nieuw mailadres? Geef dit dan voor januari aan WerktijdZorg door, zodat de jaaropgave op het juiste adres aankomt.

Welke cao is op mij van toepassing?

Aangezien Werktijd aangesloten is bij de NBBU, is deze cao op jou van toepassing. Hierin staan alle rechten en plichten voor uitzendkrachten, het uitzendbureau en opdrachtgever beschreven. Kijk op www.nbbu.nl om deze cao online te raadplegen. Uiteraard kun je ook via deze site de cao lezen ("Zorgprofessionals /Downloads/ cao uitzendkrachten NBBU)

Conform art. 22 van deze cao 'het loonverhoudingsvoorschrift' word jij per opdracht ingeschaald in de cao van de inlenende partij.

Mocht je nog vragen hebben over deze cao dan kun je ons bellen of e-mailen.

Wanneer ga ik mijn pensioen opbouwen?

Partijen zetten de besprekingen om te komen tot een marktconforme pensioenregeling voort. Daarop vooruitlopend worden per 1 januari 2022 als eerste stap de volgende wijzigingen doorgevoerd.

 • De huidige wachttermijn is 26 weken en werd per 1 januari 2022 teruggebracht naar maximaal 8 weken gewerkt bij de uitzendwerkgever. Voor de telling van die 8 gewerkte weken tellen de gewerkte weken bij een andere uitzendonderneming verbonden binnen een groep zoals bedoeld in artikel 2:24b BW mee. Een uitzendwerkgever zal naar verwachting te maken krijgen met een gemiddeld genomen kortere wachttijd dan 8 weken, omdat er meer uitzendkrachten zullen instromen die de wachttijd van 8 weken elders al bereikt hebben. Partijen onderzoeken nog of en hoe de wachttermijn verder verkort kan worden. Vanaf de aanvang van de negende week geldt voor de duur van 52 weken de Basisregeling gevolgd door de Plusregeling. Iedereen die op 1 januari 2022 8 weken of meer werkzaam is als uitzendkracht start op die datum met pensioenopbouw.
  • Als de Basisregeling vanaf 1 januari 2023 nog wordt voortgezet, maken partijen afspraken over dat en hoe de pensioenopbouw in de betreffende regeling wordt verhoogd.
  • Partijen verzoeken StiPP in de regeling de wederkerigheid met een van StiPP gedispenseerde regeling op te nemen, zodanig dat bij overgang naar StiPP vanuit een gedispenseerde regeling de pensioenopbouw doorloopt.
  • De pensioengrondslag wordt aangepast naar:
   • Loon voor werknemersverzekeringen Vermeerdert met de pensioenpremie werknemer
   • Vermindert met de fiscale bijtelling leaseauto
   • Vermeerdert met het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of verstrekkingen op grond van artikel 20 cao voor uitzendkrachten (uitruil van arbeidsvoorwaarden).
  • In de nieuwe cao die partijen zullen afspreken per 2 januari 2023 kunnen afspraken opgenomen worden ten aanzien van pensioen die een ingangsdatum kennen van 1 januari 2023.


Meer informatie hierover kun je vinden op www.stippensioen.nl

Hoe werkt een ziekmelding?

Ben je ziek? Voor aanvang van de werkdag moet jij je melden bij je leidinggevende van de organisatie waar je werkzaam bent of je neemt telefonisch contact op met de locatie.

Vóór 9.00 uur moet jij je ook melden bij WerktijdZorg; tel. 0513-760033. Liever hebben wij dat je dit eerder doet, zodat wij zo spoedig mogelijk vervanging kunnen zoeken. Ook is het belangrijk te melden bij welke organisatie je werkzaam bent, en mocht je onregelmatige diensten werken; om welke tijd je had moet werken. Niet persoonlijke ziekmeldingen (zoals via de mail of app) worden NIET geaccepteerd, tenzij daarvoor een goede reden is. WerktijdZorg stuurt jou bij elke ziekmelding nogmaals een ziekteverzuimreglement, zodat je weet wat de regels zijn.

Wat als er niet direct een baan gevonden kan worden?

Wanneer er niet direct een vacature bij ons openstaat die goed aansluit bij jouw wensen, dan blijven wij natuurlijk niet stilzitten! We gaan actief op zoek naar een leuke baan of bijverdienste. Dit doen we onder andere door contact op te nemen met onze opdrachtgevers en door nieuwe bedrijven te benaderen. We houden je regelmatig op de hoogte.

In deze fase is het belangrijk dat je zelf ook regelmatig bij ons binnen loopt op de vestiging of de actuele vacatures op de website bekijkt. Want misschien staat er een vacature open die niet direct aansluit op je wensen, maar je toch aanspreekt.

Heb je een baan gevonden maar zoek je aanvullende uren via WerktijdZorg? Ook dat is mogelijk. Stel ons dan even op de hoogte van je beschikbaarheid, wensen en voorwaarden. Laat ons ook weten wanneer je niet meer beschikbaar bent voor Werktijdzorg. Uiteraard schrijven wij je dan uit bij WerktijdZorg.