8 vragen over herregistratie in het Kwaliteitsregister V&V

Tijdens de coronacrisis kon je je eventuele herregistratie voor het Kwaliteitsregister V&V tijdelijk uitstellen. Deze uitstelmogelijkheid eindigt op 31 december. Wat moet je voor die tijd regelen? We beantwoorden 8 vragen over herregistratie in het Kwaliteitsregister V&V.  

 

1. Wat is het Kwaliteitsregister V&V ook alweer?

Het Kwaliteitsregister V&V is een hulpmiddel waarmee je als verpleegkundige of verzorgende activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen kunt vastleggen in een persoonlijk, online, portfolio.

2. Wat is het verschil tussen het Kwaliteitsregister V&V en het BIG-register?

Dit zijn inderdaad twee heel verschillende dingen. Het BIG-register is verplicht en stelt voor herregistratie een kwantitatieve eis: verpleegkundigen moeten in 5 jaar tijd 2080 uur werken om voor herregistratie in het BIG-register in aanmerking te komen. Het Kwaliteitsregister is een online portfolio waarin je bijhoudt hoeveel uren je besteedt aan deskundigheidsbevordering.

3. Is registreren in het Kwaliteitsregister V&V verplicht?

Nee, inschrijving in het kwaliteitsregister is niet verplicht. Wel kan het zo zijn dat een werkgever of opdrachtgever dit van je vraagt.

4. Wat zijn de standaard herregistratie-eisen voor verpleegkundigen?

De deskundigheidsnorm voor het Kwaliteitsregister is 184 uur in 5 jaar. Voor alle geaccrediteerde scholingen (dit zijn dus symposia, congressen et cetera waar je accreditatiepunten voor krijgt) en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) die je opgeeft, krijg je punten. 1 uur staat gelijk aan 1 punt. Om in aanmerking te komen voor herregistratie in het Kwaliteitsregister heb je in totaal 184 punten nodig, waarvan een deel geaccrediteerde scholing (zie ook vraag 7): als verpleegkundige minimaal 80 punten geaccrediteerde scholing. Het puntenaantal dat je hebt opgebouwd, vind je terug in je portfolio. Het Kwaliteitregister gaat ervan uit dat je in de afgelopen vijf jaar 2.080 uur (dat zijn 1850 netto uren, dat wil zeggen acht uur per week) hebt gewerkt als verpleegkundige. Deze voorwaarde staat gelijk aan de herregistratie voor het BIG-register.

5. Wat is er tijdens de coronaperiode gewijzigd in de herregistratie?

De maatregelen rond het coronavirus hebben natuurlijk gevolgen gehad voor bij- en nascholingen. V&VN heeft daarom een zogenaamde ‘coulanceregeling’ geïntroduceerd die voor een versoepeling van de eisen zorgt:

  • De ‘herregistratie beperkte duur’ is het ene deel van de coulanceregeling
  • De ‘verlaagde herregistratie-eisen’ is het andere deel van de coulanceregeling. Dit houdt concreet in dat je 20% minder uren nodig hebt als je een herregistratieperiode afrondt tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2027: namelijk 147 (in plaats van 184)

6. Wat moet ik voor 31 december regelen?

Vanaf 1 januari 2023 wordt de herregistratieplicht in het Kwaliteitsregister V&V hervat. Iedereen van wie de registratie na 1 maart 2020 afliep en zich nog niet heeft geherregistreerd, heeft tot uiterlijk 31 december 2022 om dit alsnog te doen. Heb jij je herregistratieaanvraag uitgesteld of loopt je registratieperiode dit jaar af, dan heb je inmiddels een e-mail ontvangen met informatie over jouw specifieke situatie en de mogelijkheden die jij hebt om je alsnog te herregisteren.

7. Hoe kom ik aan accreditatiepunten?

Als verpleegkundige moet je in 5 jaar tijd minimaal 80 punten geaccrediteerde scholing behalen. Geaccrediteerde bij- en nascholing zijn op kwaliteit beoordeeld door een accreditatiecommissie. 

8. Wat zijn dan die overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) en hoeveel punten krijg ik daarvoor?

Alle activiteiten waar jij als verpleegkundige van leert, kun je in je porfolio opvoeren als overige deskundigheidsbevorderende activiteit (ODA). Dat zijn niet-geaccrediteerde congressen, scholingen, e-learning of het  bijwonen van een klinische les op je afdeling. Maar ook het begeleiden van een stagiair, het schrijven van een gastblog of presentatie geven of het bijwonen van een ingewikkelde instructie levert punten op. Op de website van V&VN vind je precies voor welke activiteit je punten kunt verdienen en hoeveel.

Bron: nursing.nl