Categorie: Nieuws

Staatssecretaris Wiebes heeft bekend gemaakt dat de wet DBA opnieuw wordt opgeschort, sowieso tot juli 2018. De wet die bedoeld is om een beter onderscheid tussen een zzp'er en een werknemer te maken en verkapte dienstbetrekkingen tegen te gaan ligt al vanaf de invoering onder vuur. Eerder werd de wet tot januari 2018 opgeschort waardoor er tot die tijd geen handhaving en controles plaatsvinden, behalve op ernstige situaties. Dit betekent dat er geen boetes of naheffingen kunnen worden opgelegd.

De wet kwam onder vuur te liggen omdat de regels onduidelijk zijn. Veel zelfstandigen ontvangen hierdoor veel minder opdrachten. Uit onderzoek blijkt dat 99000 zzp'ers werk zijn kwijt geraak door de wet DBA. Opdrachtgevers zijn bang dat de Belastingdienst achteraf alsnog oordeelt dat er sprake is geweest van een dienstverband met dus tot gevolg een flinke naheffing of een boete. Volgens kenners komt van uitstel afstel en zal een nieuw kabinet zich opnieuw over de wetgeving omtrent de zzp'er moeten buigen. We kunnen enkel afwachten hoe zich dit ontwikkelt.

WML (wettelijk minimumloon) juli 2017 bekend

 Het Wettelijk Minimum Loon (WML) per 1 juli 2017 is onlangs bekend gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ten opzichte van het WML van januari 2017 stijgt het loon 0.89%. Het WML voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017 € 1565,40, € 361,25 per week en € 72,25 per dag.

Vanaf de aangegeven datum wordt het WML aangepast van 23 jaar naar 22 jaar. Dit betekent dus dat een werknemer vanaf zijn 22e levensjaar recht heeft op het hierboven genoemde bedrag. Per 2019 wordt dit aangepast naar 21 jaar. Het loon van jongeren van 18 t/m 20 jaar stijgt per 1 juli 2017 ook mee om te voorkomen dat leeftijd een rol kan spelen bij het aannemen van mensen.

Alle bedragen zijn te vinden in de Staatscourant:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-28138.html

 

Terug naar overzicht