Categorie: Nieuws

De Friese stichting Venturaplus is een werkgeversverband, platform en netwerkorganisatie waarin partners – zorginstellingen en organisaties voor beroepsonderwijs –  samenwerken om de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn zo goed mogelijk te laten functioneren.

Venturaplus ondersteunt – vanuit de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt – in brede zin op operationeel niveau het HRM beleid van zorg- en welzijnsinstellingen. Daarbij ondersteunt de stichting de positieve en realistische beeldvorming over zorg en welzijn en de innovatie van beroepsonderwijs. Activiteiten worden onder andere gefinancierd uit de partnerbijdragen en de subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Venturaplus is als werkgeversverband aangesloten bij de stichting RegioPlus waar de regionale werkgeversverbanden landelijk samenwerken en gezamenlijk optreden in de richting van bijvoorbeeld het ministerie van VWS.

Met dit partnership verwacht WerktijdZorg haar netwerk in de zorg & welzijn te versterken, daar waar mogelijk (meer) samenwerking te zoeken en een bijdrage te kunnen leveren aan bovenstaande doelstellingen.

Lees hier meer informatie over Venturaplus.Terug naar overzicht