Categorie: Nieuws

De zorgsector is volop in beweging. Extramuralisering, de transitie van zorgtaken naar de gemeente en de gevolgen daarvan beheersen het nieuws. Voor zorgorganisaties en medewerkers is het een onzekere tijd. Reorganisaties zorgen voor onrust en verzuim ligt op de loer. Het is lastig om een inschatting te maken van de benodigde personeelsformatie. Duidelijk is dat er een zekere mate van flexibiliteit gewenst blijft.

WerktijdZorg is specialist in het leveren van flexibel personeel in de zorg & welzijn. Afhankelijk van de situatie wordt er gekeken naar een passende oplossing. Veel Ziekenhuizen maken gebruik van een vaste pool van invalkrachten.

WerktijdZorg ook voor interne flexibilisering en uitstroom van boventallig personeel

Op dit moment is WerktijdZorg bezig met een inventarisatie van de mogelijkheden op het gebied van interne flexibilisering en de uitstroom van boventallig personeel.  “In onze optiek kunnen wij veel meer bieden dan alleen tijdelijke krachten. Wij beschikken over een groot netwerk van werkgevers in Noord Nederland. Deze contacten willen we in de toekomst nog meer gaan intensiveren”, aldus Rina Ruiter, Business Unit Manager van WerktijdZorg.
Bron: Zorg & Ziekenhuiskrant september 2014

 

 

Terug naar overzicht