Categorie: Nieuws

De eerste onderdelen van de Wet werk en zekerheid zullen niet   per 1 juli a.s. maar pas per 1 januari 2015 in werking treden. Deze   toezegging deed minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de   Eerste Kamer. De Eerste Kamer besprak op 3 en 4 juni het wetsvoorstel, maar   zal het pas op 10 juni in stemming brengen. De eerste onderdelen zouden dan   op 1 juli in werking moeten treden. Dat is te kort dag volgens de senaat. De   minister heeft zich daar nu bij aangesloten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat een aantal onderdelen van   de wet al dit jaar per 1 juli in werking zouden treden. Dat ging om de   aanzegplicht voor werkgevers een maand voordat een tijdelijk contract   afloopt, het afschaffen van de proeftijd bij een tijdelijk contract korter   dan zes maanden, het verbod op een concurrentiebeding bij tijdelijke   contracten, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen hiervoor zijn, en de   mogelijkheid om sectoren aan te wijzen waar het gebruik van nulurencontracten   verboden worden. Deze maatregelen gaan nu, als de Eerste Kamer op 10 juni met   de wet instemt, een half jaar later, per 1 januari 2015 in. Weer een half   jaar later volgen dan een aantal andere wijzigingen, zoals de aanpassing van   de ketenregeling en het ontslagrecht. De aanpassing van de WW-duur wordt   vanaf januari 2016 stapsgewijs verkort.

De verwachting is dat een meerderheid van de Eerste Kamer op 10   juni wel zal instemmen met de wet. Wel leven er binnen de Eerste Kamer zorgen   over de juridische kwaliteit van de wet, onder andere naar aanleiding van de   kritiek van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland. Asscher heeft   toegezegd om hiervoor met reparatiewetgeving te komen. Hij zal echter niet   alle kritiekpunten van de arbeidsrechtadvocaten overnemen. Volgens de   minister zal dit de balans uit het wetsvoorstel halen.

Bron: SC Online, 04-06-2014

Terug naar overzicht