Categorie: Nieuws

Zoals u weet levert WerktijdZorg niet alleen personeel op uitzendbasis of detachering;  wij verzorgen ook de werving en selectie voor organisaties in de zorg en welzijn in Noord Nederland. Omdat momenteel veel organisaties te maken hebben met een reorganisatie, fusie of herstructurering, helpen wij sinds kort ook met het herplaatsen van boventallige- en mobiliteits  medewerkers.  Op die manier kunnen wij onze opdrachtgevers niet alleen helpen met de instroom, maar ook met een eventueel gewenste uitstroom van (eigen) personeel.  Ons uitgebreide bestand van werkgeverscontacten (zowel binnen als buiten de zorg) kunnen we hiermee optimaal benutten.

Kandidaten die wij middels deze trajecten (anoniem en geheel vrijblijvend) bij organisaties aanbieden vallen buiten onze werving & selectie voorwaarden. Dit betekent dat u (in de meeste gevallen) betreffende kandidaat eerst een periode (bijvoorbeeld een week) kunt inzetten in de vorm van een werkervaringsplek. Op die manier krijgt u allebei ruimschoots de tijd en de gelegenheid om te zien of betreffende functie, werkomgeving en kandidaat goed matchen. Daarna kunt u beslissen over een eventueel dienstverband. Voor deze bemiddeling berekenen wij aan u, als nieuwe werkgever geen kosten!

Rinske Brouwer vond reeds een nieuwe baan dankzij ons mobiliteitstraject!

"Nadat ik boventallig werd verklaard door mijn oude werkgever heeft "Werktijd" succesvol bemiddeld bij het vinden van een nieuwe baan! Ik werd door "Werktijd" onder meer in contact gebracht met Connecting Hands, GGZ/GZ zorgaanbieder in Leeuwarden. Sinds 1 oktober jl. werk ik hier met ontzettend veel plezier op de financiële/zorgadministratie."Terug naar overzicht