WerktijdZorg richt zich specifiek op personele oplossingen in de zorg en welzijn. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers in omvang en doelgroep. Wij werken voor thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen, maar ook voor kleinschalige zorgboerderijen, fysiotherapeuten en huisartsenpraktijken. Wij beschikken over een groot bestand van zorgprofessionals voor zowel op de werkvloer als op coördinerend of management niveau.

Onze zorgprofessionals worden zorgvuldig geselecteerd; opleiding, diploma’s, bekwaamheid en ID check maken onderdeel uit van onze selectieprocedure. Desgewenst verzorgen wij een referentiecheck, VOG en/of vaccinatie verklaring. Daarnaast kijken wij naar attitude, motivatie en beroepshouding.

Onze organisatie bestaat sinds 2001; wij weten dus van de hoed en de rand. Intercedentes en medewerkers zijn allen SEU gediplomeerd (Stichting Examens Uitzendbranche). Wij zijn NBBU lid, beschikken over het Certificaat ‘Stichting Normering Arbeid’ en publiceren periodiek de ‘Verklaring goed betalingsgedrag’ van de Belastingdienst.

Nieuws

Heerenveen Joure On Stage, het evenement waar vmbo-leerlingen zich kunnen oriënteren op beroepen, wordt voortgezet in 2018. De ervaringen met de eerste editie, in maart van dit jaar, waren enorm positief, zowel van de leerlingen, als van de beroepsbeoefenaren en docenten. Het doel was om te zorgen dat vmbo-leerlingen goede beroepsbeelden krijgen voordat ze hun

Lees meer

De wijzigingen in de Arbowet moeten de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroten. Preventie staat nog meer dan voorheen centraal, voorkomen is immers beter dan genezen. De positie van de preventiemedewerker wordt versterkt, het medezeggenschapsorgaan krijgt een grotere rol bij het te voeren arbobeleid en de bedrijfsarts krijgt een adviesrol bij preventiemaatregelen en

Lees meer

Staatssecretaris Wiebes heeft bekend gemaakt dat de wet DBA opnieuw wordt opgeschort, sowieso tot juli 2018. De wet die bedoeld is om een beter onderscheid tussen een zzp’er en een werknemer te maken en verkapte dienstbetrekkingen tegen te gaan ligt al vanaf de invoering onder vuur. Eerder werd de wet tot januari 2018 opgeschort waardoor er tot

Lees meer

Help ons aan een nieuwe zorgkanjer en ontvang een cadeaubon voor een uitje voor 2! Bijvoorbeeld voor een heerlijk dagje wellness, een lekkere high tea, diner, wijnproeverij of theaterbezoek. Wij zijn doorlopend op zoek naar nieuwe flexwerkers in de zorg. Met name verpleegkundigen, verzorgenden IG-ers zijn bij ons van harte welkom! Ken jij iemand die nog (deels)

Lees meer

De werkgelegenheid groeit en het aandeel flexkrachten en zzp’ers groeit nog harder. In 2016 waren er 62.000 uitzendbanen meer dan in 2008. Dat meldt het CBS in de publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2016. De Nederlandse arbeidsmarkt heeft zich in 2016 duidelijk herstelt van de economische crisis in 2008. Op een aantal fronten werden de

Lees meer