WerktijdZorg richt zich specifiek op personele oplossingen in de zorg en welzijn. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers in omvang en doelgroep. Wij werken voor thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen, maar ook voor kleinschalige zorgboerderijen, fysiotherapeuten en huisartsenpraktijken. Wij beschikken over een groot bestand van zorgprofessionals voor zowel op de werkvloer als op coördinerend of management niveau.

Onze zorgprofessionals worden zorgvuldig geselecteerd; opleiding, diploma’s, bekwaamheid en ID check maken onderdeel uit van onze selectieprocedure. Desgewenst verzorgen wij een referentiecheck, VOG en/of vaccinatie verklaring. Daarnaast kijken wij naar attitude, motivatie en beroepshouding.

Onze organisatie bestaat sinds 2001; wij weten dus van de hoed en de rand. Intercedentes en medewerkers zijn allen SEU gediplomeerd (Stichting Examens Uitzendbranche). Wij zijn NBBU lid, beschikken over het Certificaat ‘Stichting Normering Arbeid’ en publiceren periodiek de ‘Verklaring goed betalingsgedrag’ van de Belastingdienst.

Nieuws

Hierbij een impressie van onze aanwezigheid afgelopen week op  Venticare in Utrecht. https://www.venticare.nl/  

Onze Facebook actie ‘Wie wordt de Zorgkanjer van 2016’ was een groot succes. Tijdens de Week van de Zorg en Welzijn kon iedereen zijn of haar Zorgkanjer aanmelden en liken. Het enthousiasme en de reacties waren overweldigend.  Verzorgende Saapke Bruning uit Veenwouden kwam als grote winnaar uit de bus. Ze werd onder meer geprezen vanwege haar enthousiasme en enorme

Lees meer

Van 14 tot en met 19 maart 2016 is de Nationale Week van Zorg en Welzijn. Het grote publiek kan tijdens deze week kennismaken met de zorg en welzijn in al haar facetten. Met een organisatie van een week (in aanvulling op alleen een dag) wordt de kans geboden aan organisaties ruimte voor meerdere activiteiten

Lees meer

De werkgelegenheid in de zorg- en welzijnssector in Noord-Nederland neemt de komende jaren weer toe. Deze banengroei vindt vooral plaats onder hoger gekwalificeerd personeel. De vraag naar werknemers met een lager mbo-niveau blijft naar verwachting dalen. Deze conclusie wordt getrokken in Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Noord-Nederland 2016, een gezamenlijke publicatie van stichting ZorgpleinNoord en stichting

Lees meer

dec 14

Nieuwsbrief

Inmiddels staat het nieuwe jaar alweer voor de deur; 2015 was een turbulent jaar op het gebied van alle wetswijzingen. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is ingevoerd. Zoals u wellicht ook al in de media heeft vernomen is hier al de nodige kritiek op geuit. We zijn dan ook erg benieuwd naar de verdere

Lees meer