Categorie: Nieuws

BSN verstrekken toegestaan

Tot voor kort was het niet toegestaan om het BSN van een uitzendkracht te verstrekken aan de inlener. Dit is niet langer het geval; vanaf januari 2017 mag het uitzendbureau het BSN van de bij de inlener tewerkgestelde uitzendkracht direct aan de inlener verstrekken.

Het administreren van het BSN van uitzendkrachten is voor inlener en aannemers een van de voorwaarden voor vrijwaring of beperking van de inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid. Door de wijziging in de Uitvoeringsregeling hoeft de inlener of aannemer hierdoor niet meer zelf het BSN op te vragen bij de werknemer.

Alleen het BSN mag worden verstrekt, geen kopie van het paspoort. De inlener is nog steeds zelf verplicht om de identiteit van de werknemer vast te stellen en alle relevante gegevens in zijn administratie op te nemen. Een kopie van het paspoort van de uitzendkracht is hierbij niet toegestaan tenzij het om een vreemdeling gaat in de zin van de Wet Arbeid Vreemdelingen.

__________________________________________________________________________________________________________

Werkloosheid gedaald

De werkloosheid daalde in december niet door invloed van seizoen effecten. Maar de 'normale' decemberstijging was veel lager dan voorgaande jaren (0,6% tegenover 4,3% in 2015 en 3,7% in 2014). Opvallend detail: het aantal beëindigde WW uitkeringen vanwege werkhervatting nam in 2016 tov 2015 voor alle leeftijdsgroepen af, behalve voor de 55plus; daar nam het aantal beëindigingen in 2016 tov 2015 juist toe met 5,7%. Het 50plus project van UWV in samenwerking met de uitzendbranche heeft dus duidelijk een goed effect gehad. Lees alles over de werkloosheidscijfers van 2016 in de nieuwsflits arbeidsmarkt, opgesteld door UWV.

___________________________________________________________________________________________________________

Loonstrook 2017: Netto loon stijgt licht

Nederlandse werknemer kunnen in het nieuwe jaar rekenen op een hoger netto loon. De stijging is echter niet spectaculair; voor de meeste mensen gaat het slechts om enkele euro's extra.

De stijging is relatief het grootst voor bruto inkomens van ca. € 2000,00 per maand. Deze groep ziet hun netto maandloon met ongeveer € 10,00 stijgen. Voor werknemer die een maandsalaris tussen € 3000,00-€ 6000,00 verdienen is de stijging het kleinst, nl. ca. € 3,00 tot € 6,00 per maand. Ook voor lagere inkomens is de toename niet groot; parttimers die rond de € 1000,00 bruto per maand verdienen zien onder aan de streep een toename van slechts € 2,00 tot € 3,00.

Terug naar overzicht