Categorie: Nieuws

Vorig jaar zijn de cao-lonen in Nederland met 1,8% gestegen. Dit is de grootste loonstijging in de afgelopen 6 jaar.

Het CBS had in januari al voorspeld dat in 2016 de cao-lonen hard waren gestegen, maar publiceerde vandaag de definitieve cijfers. De loonstijging van 1,8 procent die het Bureau meldt, is het gemiddelde voor de circa vier miljoen Nederlanders die onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen.

Uit de cijfers blijkt dat vooral de lonen binnen de overheid en het onderwijs het hardst omhoog gingen, met respectievelijk ruim drie procent en bijna vier procent ten opzichte van een jaar eerder.
Ook in de onroerend goed-, bouw-, en verhuursector vond er een flinke loonstijging plaats. In de meeste andere bedrijfssectoren bleef die toename volgens het CBS vrij beperkt. Bijvoorbeeld in de visserij, landbouw en financiële dienstverlening; daar stegen de lonen gemiddeld met één procent.

Door de hogere lonen op de meeste salarisstrookjes en het feit dat het leven niet heel veel duurder werd in 2016, gingen de meeste Nederlanders er vorig jaar qua koopkracht op vooruit. Ze plukten er de vruchten van dat de prijzen slechts 0,3 procent duurder werden, het laagste groeipercentage sinds 1987.

De daling van de olieprijs is de belangrijkste oorzaak voor die gematigde prijsontwikkeling. Halverwege 2014 kostte een vat Brentolie nog 114 dollar. Daarop zette en stevige daling in en begin 2016 bereikte de olieprijs een ongekend dieptepunt van 27 dollar per vat.

Tussen 2011 en 2015 stegen de prijzen juist sterker dan de lonen, waardoor werknemers er in euro's op achteruitgingen. De hogere lonen van 2016 kunnen daardoor op hun beurt weer effect hebben op de toekomstige prijsontwikkelingen. "Dit is het haasje-over-effect. Mogelijk reageren werkgevers op hogere lonen met een prijsverhoging van hun producten", zei CBS-woordvoerder Floris Jansen over de eerdere loonramingen van het Bureau tegen Trouw.

Bron: www.trouw.nl

Terug naar overzicht