Categorie: Nieuws

Je kon er niet omheen; vorige week is het regeerakkoord gepresenteerd. We hebben alle arbeidsmarkt gerelateerde voornemens voor je op een rijtje gezet.

  • De periode-ketenregel wordt aangepast: Bij het ingaan van de Wet Werk en Zekerheid mocht men nog 3 contracten in een periode van 2 jaar sluiten. Het voornemen is om de periode van 2 jaar weer te verlengen naar 3 jaar; 3 contracten in 3 jaar. De tussenliggende periode voor het ontstaan van een nieuwe keten blijft 6 maanden.

  • Lengte van de proeftijd gaat omhoog: Als men direct bij indiensttreding een vast contract krijgt aangeboden mag er een proeftijd van 5 maanden worden overeengekomen. Voor contracten van > 2 jaar wordt dit 3 maanden. Voor reguliere contracten verandert er niks.

  • Ontslagprocedures worden iets eenvoudiger: In de Wet Werk en Zekerheid kon de werkgever op basis van 1 ontslaggrond ontslag aanvragen. Dit betekende dus ook dat je voor deze ontslaggrond een volledig dossier opgebouwd moest hebben om het ontslag toegekend te krijgen. Het voornemen is om weer meerdere redenen voor ontslag te kunnen aanvoeren, een zogenaamde stapeling van verschillende ontslaggronden waardoor ontslag op basis van een combinatie van redenen dus toegekend kan worden.

  • Vaderschapsverlof wordt verruimd naar 5 dagen met daarbij recht op 5 weken aanvullend verlof tegen 70% loon.

  • Doorbetaling ziekte van 2 naar 1 jaar: werknemers blijven recht houden op doorbetaling gedurende 2 jaar ziekte echter werkgevers zullen hiervoor 1 jaar verantwoordelijk blijven, het 2e jaar wordt uit een ander 'potje' betaald.

  • De WW premie wordt hoger bij tijdelijke contracten

  • De Wet DBA (ZZP'ers) gaat op de schop: er komt een opdrachtverklaring die moet aantonen of er wel/geen loonheffing moeten worden afgedragen en een ZZP'er zelfstandig is zonder hierbij achteraf risico's te lopen.

  • Aan payrolling zal een gewijzigde invulling worden gegeven: wat hierin precies gaat veranderen kunnen we nog niet aangeven.

  • De duur van de tewerkstellingsvergunning wordt verruimd van 1 naar 3 jaarDit zijn voornemens, we wachten op verdere informatie en ingangsdata. Zodra deze bekend zijn zullen we je hier verder over informeren. Zodra we uitgebreide informatie hebben over één van bovenstaande punten dan zullen we je hierover informeren.Terug naar overzicht