Categorie: Nieuws

Afgelopen maand vond weer de jaarlijkse Crop controle plaats. Wij zijn verheugd u te melden dat wij wederom geslaagd zijn voor de keuring van 'Stichting Normering Arbeid'.  Hieronder kunt u meer lezen over dit keurmerk.

Dienstverlening NEN 4400-1


De NEN 4400-1 norm is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van het NEN 4400-1 certificaat is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.
Een onderneming die zich certificeert volgens de NEN 4400-1, onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. Door u te kwalificeren voor de NEN 4400-1 norm, biedt u opdrachtgevers de zekerheid dat zij door samenwerking met uw organisatie zo min mogelijk financieel risico lopen. Vanaf 1 juli 2012 zijn opdrachtgevers die samenwerken met uitzendbureaus die zijn gekwalificeerd voor de NEN 4400-1 norm, vrijgesteld voor keten- en inlenersaansprakelijkheid.
CROP certificering is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor de ISO/IEC 17020 in combinatie met de NEN 4400-1.

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan:  • Personeelsadministratie

  • Loon administratie

  • Financiële administratie

  • Specifieke situaties, bijvoorbeeld: in- en doorlening en bemiddeling van zzp-ers


 

Terug naar overzicht