Categorie: Geen categorie

Tijd voor positiviteit in de Zorg
Kranten staan er vol mee; bezuinigingen in de zorg, reorganisaties en toenemende eenzaamheid onder ouderen. Je zou bijna vergeten dat er ook nog leuke dingen te melden zijn over de zorg en welzijn.

Net als vorig jaar, wil WerktijdZorg middels een fotowedstrijd positieve aandacht vestigen op deze sector. Als uitzendbureau voor de Zorg & Welzijn heeft WerktijdZorg dagelijks contact met organisaties die te kampen hebben met personele knelpunten en krimpende budgetten.

Er wordt veel gevraagd aan organisaties en medewerkers in tijden van economische onzekerheid. Toch moeten we in Nederland blij zijn met onze gezondheidszorg. Er zijn gelukkig nog genoeg mensen die met veel plezier hun werk doen en passie hebben voor hun vak. Mensen die vanuit een oprechte betrokkenheid werken met een bepaalde doelgroep of bewust kiezen voor die ene organisatie. We moeten deze mensen koesteren!

Wie mag er meedoen?
Iedereen die werkzaam is in de Zorg & Welzijn mag meedoen! Of je nu werkt in de kinderopvang, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, gehandicaptenzorg of het ziekenhuis.
Doel is om in de ‘Week van de Zorg’ zoveel mogelijk positieve foto’s in de media tegen te komen. De wedstrijd is niet alleen voor mensen op de werkvloer, maar ook voor leidinggevenden en zelfstandig ondernemers in de zorg.  Hoe meer mensen er meedoen; hoe beter!

Hoe doe je mee?
Maak een originele, vrolijke, grappige of ludieke foto op de werkvloer van jouw zorgorganisatie. De enige voorwaarde is dat er iets van WerktijdZorg afgebeeld wordt.
Stuur deze foto in ‘De week van de zorg & welzijn’ (16 t/m 21 maart 2015) via het Facebook of Twitter account van jouw zorgorganisatie, naar de Facebook of Twitter pagina van WerktijdZorg.

Wat kun je winnen?
Tijdens de actieperiode publiceert WerktijdZorg een selectie van de foto’s op haar website en op Social Media. Inzendingen maken kans op de hoofdprijs, een waarde-cheque van € 450,-. Dit bedrag dient te worden besteed aan een goed doel; een uitstapje, cadeau of feestje voor cliënten, bewoners of personeel van de betreffende organisatie.

Actievoorwaarden:

 1. De actie, onder de naam ' Trots op mijn werk in de zorg’, wordt aangeboden door: WerktijdZorg, kantoorhoudende aan het Meer 58a, 8448 GK Heerenveen (hierna: WerktijdZorg).

 2. De actie loopt van 16 t/m 21 maart 2015.

 3. De actie is een win-actie waarbij organisaties in de Zorg & Welzijn kans maken op een cheque ter waarde van €450,-. Het enige wat ze hiervoor hoeven te doen is een originele foto te maken op de werkvloer samen met het logo van WerktijdZorg. Deze foto zal via Facebook of Twitter van je eigen organisatie naar de account van WerktijdZorg gestuurd worden. Met de titel: ‘Trots op mijn werk in de zorg’. Boodschap met de foto = positiviteit in de zorg.

 4. Uit alle publicaties wordt één winnaar gekozen, dit zal door een externe en onafhankelijke partij worden gedaan.

 5. Over de uitslag van een actie wordt nimmer gecorrespondeerd.

 6. De winnaar ontvangt in week 15 bericht en wordt per social media bekend gemaakt. De winnaar wordt verzocht de contactgegevens toe te sturen aan WerktijdZorg middels een e-mail naar info@werktijdzorg.nl o.v.v. 'Trots op mijn werk in de zorg'. De winnaar heeft een maand de tijd om te reageren, tot uiterlijk 3 mei 2015.

 7. WerktijdZorg draagt geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de handeling van de op grond van de actie toegekende prijs.

 8. WerktijdZorg is niet verantwoordelijk voor technische problemen. Zij is ook niet verantwoordelijk voor, onder andere: enig technisch mankement en/of vertragingen; mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.)

 9. De inzender van de foto geeft met deelname nadrukkelijke toestemming voor publicatie en evt. doorpublicatie van de foto aan WerktijdZorg en aan andere media.

 10. Deelname aan de actie is kosteloos.

 11. De prijs zal uitgekeerd worden in geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten.

 12. WerktijdZorg behoudt zich het recht voor eenzijdige wijzigingen, opschorting of beëindiging van de actie. Hiervan zal dan mededeling worden gedaan op www.werktijdzorg.nl

 13. Acties georganiseerd door WerktijdZorg zijn alleen bestemd voor in Nederland gevestigde organisaties die werkzaam zijn in de Zorg & Welzijn.

 14. De aanbieder van dit kansspel handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen versie 1 januari 2006.

 15. WerktijdZorg is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- en zetfouten.

 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door WerktijdZorg.

 17. Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze actie neem dan contact op met WerktijdZorg, telefoonnummer 0513-760033 of stuur een email naar info@werktijdzorg.nl

 18. Mocht het versturen van de foto via social media niet lukken, neem dan contact op met WerktijdZorg.

 19. De winnaar maakt een foto en een (kort) verslag van het uitje of activiteit. WerktijdZorg publiceert dit naderhand op haar website en/of social media.

 20. Door deelname aan de actie verklaart de organisatie akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.


Februari 2015, WerktijdZorg.

Adv Zorg Fotoactie 100x130 mm HR

Categorie: Geen categorie

Om positieve aandacht op de zorg te vestigen, organiseerde WerktijdZorg dit jaar in de 'Week van de zorg' de fotoactie 'Trots op je werk in de zorg'. Hiermee kon € 450,- gewonnen worden.
Alle organisaties in de zorg en welzijn mochten mee doen, en het Thomashuis uit Sneek werd tot winnaar verkozen.
Het bedrag diende besteed te worden aan een goed doel; een uitstapje, cadeau of feestje voor cliënten, bewoners of personeel van de betreffende organisatie.
Zorgondernemers Hermien en Jan Kerkhof en de bewoners van het Thomashuis vertelden ons dat zij de wens hadden om voor de hele locatie hoodies te laten maken met daarop de naam van hun Thomashuis.
Dit is inmiddels gelukt!

Foto hoodies

Zo te zien is iedereen erg blij met zijn/haar hoodie. Wij wensen jullie er heel veel plezier mee!

 

 

Categorie: Geen categorie

Grote hervormingen met betrekking tot de arbeidsmarkt zijn inmiddels doorgevoerd of staan op stapel. Door toename van flexibilisering op de huidige Nederlandse arbeidsmarkt is de regering tot besluit gekomen dat er enkele wijzingen noodzakelijk zijn. Bent u inmiddels op de hoogte van de Wet Werk en Zekerheid? Download bijgaand document waarin schematisch alle veranderingen staan weergeven.

Wenst u meer informatie? Wij hebben ook een folder waarin wij u uitgebreid informeren over de nieuwe wetgeving.

Brochure Werktijd