Categorie: Kandidatenbank


Persoonsgegevens
Voorletter: M.
Functie: Orthopedagoog/psycholoog
Functie niveau: Starter
Beschikbaar: In overleg
Woonachtig in gemeente: LeeuwardenPersoonlijke informatie
Ik ben geboren en getogen in Brazilië en was daar werkzaam als psycholoog. Mijn moedertaal is Portugees en ik beheers ook de Nederlandse taal. In 2008 ben ik naar Nederland gekomen om samen te gaan wonen met mijn man. Mijn diploma’s zijn door het Nuffic gevalideerd op het niveau ‘bachelor WO’. Om in Nederland als psycholoog te kunnen werken moet ik eerst de masteropleiding afgerond hebben.

Voorwaarde voor het kunnen volgen van de masteropleiding aan de RUG diende ik van de examencommissie van faculteit Psychologie eerst het staatexamen als Nederlandse taal programma II te halen en het vak statistiek III als schakelprogramma te volgen. Deze heb ik inmiddels behaald.

Tevens ben ik voor de masteropleiding Ontwikkelingspsychologie klaar en relevante vakken gehaald zowel de verplichten vakken zoals Diagnostiek & Interventie in de Ontwikkelingspsychologie Inmiddels heb ik stage gelopen bij een GGZ-instelling gespecialiseerd in interculturele psychiatrie. Tijdens mijn stageperiode heb ik intakes gehouden en advies gesprekken gevoerd. Daar heb ik de rapportages over geschreven. Ik heb psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd en geïnterpreteerd, indicatiestelling, schoolobservaties gedaan, daarover gerapporteerd en dit voorgelegd aan het MDO.

Van 2000 tot en met 2007 heb ik gewerkt als psycholoog bij een organisatie die straatkinderen, kinderen en jongeren in risicosituatie helpt. Deze kinderen kunnen niet- of tijdelijk niet meer thuis wonen en wonen daar in een gezinssituatie. Daarnaast had ik in Brazilië een eigen praktijk aan kinderen, jongeren en volwassenen hulp verleende.

De functie Orthopedagoog heeft mijn bijzondere belangstelling omdat ik in een
vergelijkbare functie ervaring heb in mijn geboorteland Brazilië.

Relevante opleidingen en cursussen
2015 – 2018 Masteropleiding Ontwikkelingspsychologie aan de RUG
2014 Statistiek 3 aan de RUG
2013 Staatsexamen Nederlands als tweede taal programma 2
2009 Inburgeringscursus
1995 – 2007 Diverse cursussen en seminars in Brazilië, met name kindermishandeling en emotionele verwaarlozing
1995 – 2000 Psychologie aan CES (Centro de Ensino Superior) Juiz de Fora – Minas Gerais. Universiteit in Brazilië

Relevante werkervaring
Maart – Sept 2018 Psycholoog in opleiding bij GGZ Almere
Specialisatie in interculturele psychiatrie
Werkzaamheden:
• Voeren van intake- en adviesgesprekken
• Schrijven van rapportages
• Psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd en geïnterpreteerd
• Stellen van diagnoses en indicatiestellingen
• Schoolobservaties, rapportages maken en voorleggen hiervan aan MDO

2000 – 2007 Organisatie REMER; Helpen van straatkinderen en kinderen en jongeren in risicosituaties.
Daarnaast eigenaresse van een eigen praktijk voor behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen.
Werkzaamheden:
• Begeleiden, behandelen aan kinderen en jongeren in risicosituaties
• Uitvoeren van intakes en diagnoses stellen bij kinderen, jongeren en volwassenen
• Het afleggen van huisbezoeken om de situatie te bekijken en te beoordelen of de kinderen terug naar huis kunnen keren
• Gezinnen bezoeken die zich aangemeld hebben als pleegouders om situatie te beoordelen en de begeleiding van de opname
van een kind in het gezin
• Deelname aan het multidisciplinaire zorgteam
• Sollicitatiegesprekken en selectie van pleeggezinnen
• Opvoedondersteuning voor pleeggezinnen
• Psycho-educatie voor kinderen en pleeggezinnen

Interesse in een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek met deze kandidaat? Neem gerust contact met ons op: 0513-760033 of mail info@werktijdzorg.nl

Terug naar overzicht