Categorie: Nieuws

De werkgelegenheid groeit en het aandeel flexkrachten en zzp’ers groeit nog harder. In 2016 waren er 62.000 uitzendbanen meer dan in 2008.
Dat meldt het CBS in de publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2016.


De Nederlandse arbeidsmarkt heeft zich in 2016 duidelijk herstelt van de economische crisis in 2008. Op een aantal fronten werden de cijfers van net voor de crisis vorig jaar overtroffen. Zo bereikte het aantal banen een nieuw record en waren er in het laatste kwartaal van 2016 meer mensen aan het werk dan ooit tevoren. Ook het aantal openstaande vacatures steeg tot boven het langjarig gemiddelde. Sinds de tweede helft van 2013 kwamen er elk kwartaal gemiddeld 5.000 tot 6.000 vacatures bij.
Het aantal werklozen was in 2016 echter nog wel ruim anderhalf keer zo groot als toen, vooral door een sterke groei van de langdurige werkloosheid.


Zorgvacatures moeilijkst te vervullen

Uit recente data van vacaturesite Indeed blijkt dat bedrijven in Nederland moeite hebben om de vacatures in de zorgsector te vervullen. Naar verwachting dreigt er in 2020 een groot tekort aan zorgpersoneel. Indeed onderzocht functies die langer dan 60 dagen openstonden. De top 10 van de moeilijkst te vervullen vacatures in Nederland is als volgt:

1. verzorgende individuele gezondheidszorg (IG) niveau 3 (48,5% > 60 dagen online)
2. psychiater (41,9% > 60 dagen online)
3. servicemonteur koeltechniek (40,1% > 60 dagen online)
4. machinist (39,4% > 60 dagen online)
5. lasser (36,9% > 60 dagen online)
6. wijkverpleegkundige (36,5% > 60 dagen online)
7. frontend-developer (35,4% > 60 dagen online)
8. loodgieter (34,8% > 60 dagen online)
9. Java-developer (34,6% > 60 dagen online)
10.verpleegkundige niveau 4 (34% > 60 dagen online)

Sander Poos, Managing Director Benelux bij Indeed: “De zorgsector vertoont opvallend veel langdurig openstaande vacatures. Een van de redenen is de mismatch op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Dit blijkt ook uit het Arbeid in Zorg en Welzijn-rapport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Terwijl de vraag naar werknemers in de sector toeneemt, zijn er steeds minder mensen die een studie in die richting volgen. Verder kromp de sector de afgelopen jaren, met een grote uitstroom en vergrijzing van werknemers tot gevolg. Men verwacht in 2020 een groot tekort aan zorgpersoneel.”

Bron: Indeed en Flexmarkt

Groter aandeel flexwerkers en zzp’ers
Voor het eerst sinds 2008 nam vorig jaar het aantal werknemers met een vast contract toe. Maar het aantal flexwerkers en zzp’ers groeide nog harder. Het deel van de werkzame beroepsbevolking dat vast werk had, was daarom in 2016 kleiner dan voor de crisis: ruim 61%, tegen ruim 68% in 2008. De percentages flexwerkers en zzp’ers waren juist aanzienlijk hoger. In 2016 was het aandeel flexwerkers bijna 22% (ruim 17% in 2008) en dat van zzp’ers meer dan 12% (bijna 10% in 2008).

Meer banen voor uitzendkrachten
Het aantal banen was vorig jaar groter dan in 2008. Vooral in de zorg en de horeca en bij de uitzendbureaus groeide de werkgelegenheid. In 2016 waren er 62.000 uitzendbanen meer dan in 2008.

Bron: CBS

Student? Let erop wat je maximaal mag bijverdienen!

Ben je student of mbo'er en heb je een bij- of vakantiebaantje? Let er dan op wat je maximaal mag bijverdienen om je studiefinanciering te behouden. Ontvang je studiefinanciering en verdien je teveel? Dan moet je studiefinanciering worden stopgezet.

Voor 3 groepen is deze bijverdiengrens van belang:

  • MBO'ers onder de 18 met een zogenoemd studentenreisproduct;

  • MBO'ers van 18  jaar of ouder die studiefinanciering ontvangen;

  • HBO'ers en WO'ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel voor het hoger onderwijs


Val je onder 1 van deze groepen? Let er dan op dat je in 2017 niet meer dan € 14.215,75 mag bijverdienen. Het gaat hierbij om het verzamelinkomen (belastbaar loon). Val je onder het nieuwe stelsel (dus zonder de basisbeurs) dan hoef je geen rekening te houden met de bijverdiengrens.

Fysieke belasting beroepsziekte nummer 2


Verzuim door fysieke (over)belasting op het werk levert Nederland een kostenpost van maar lieft 1,1 miljard euro per jaar op. Daarmee in het na werkstress de grootste oorzaak van werkgerelateerd verzuim.

De klachten die voortvloeien uit fysieke belasting veroorzaken jaarlijks 29% van het werkgerelateerd verzuim in Nederland: 18% komt door overmatig zwaar werk, 11% door repetitief werk. Wanneer de belasting zo groot is dat er daadwerkelijk klachten ontstaan, spreken we van overbelasting. Overbelasting kan verschillende oorzaken hebben. De oorzaak van verzuim door fysieke belasting is meestal een verkeerde werkhouding, onnodig zwaar tillen of het langdurig uitvoeren van dezelfde handelingen. Pijnklachten (RSI) aan schouder of bovenarm en lage rugpijn komen het meest voor.

Gemiddeld verzuimen 3 op de 10 Nederlands met fysieke klachten door de gevolgen van kracht zetten, herhalende bewegingen of een ongezonde werkhouding. Fysieke belasting is een groot probleem in sectoren waar lichamelijk zwaar werk wordt verricht zoals bijvoorbeeld de bouwsector (44% van werkgerelateerd verzuim is het gevolg van fysieke belasting). De zorgsector spant echter de kroon. 28% van het werkgerelateerd verzuim heeft fysieke belasting als oorzaak. Dit lijkt mee te vallen maar doordat 18% van de totale beroepsbevolking in deze sector werkt, is het absolute verzuim een probleem van formaat.

Bron: www.hrpraktijk.nl

Voorlopig geen langer vaderschapsverlof

Er ligt al enige tijd een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om het vaderschapsverlof uit te breiden van 2 naar 5 dagen. Er werd naar gestreefd om dit per januari 2019 in te voeren. De VVD wil dat het wetsvoorstel controversieel wordt verklaard wat betekent dat het niet langer door de Tweede Kamer zal worden behandeld. Het voorstel kan pas weer worden behandeld zodra er een nieuw kabinet is. Het is niet duidelijk wat er met het voorstel zal gaan gebeuren. De VVD is geen voorstander van langer verlof maar andere partijen willen juist wel een uitbreiding, sommige partijen pleiten zelfs voor enkele maanden verlof.

Terug naar overzicht