Categorie: Nieuws

U heeft het bijna niet kunnen missen want uw e-mail box wordt vast overstroomd met privacy verklaringen en ook in het nieuws wordt de nieuwe privacywet breed uitgemeten. De Algemene Verordening Gegevensbescheming (AVG) is afgelopen vrijdag van kracht geworden.

Heeft u voor uw bedrijf al maatregelen genomen?
Het is belangrijk dat u een volledig privacy statement opstelt en publiceert, bijv. op uw website. Daarnaast dient u alle persoonsgegevens die u vastlegt in een verwerkingsschema te registreren met de grondslag van verwerking. U mag enkel noodzakelijke persoonsgegevens vragen. Wat moet u verder doen? Beoordelen of een Functionaris Gegevensbescherming (FG) noodzakelijk is (en zo ja, deze aanstellen), een DPIA maken als u nieuwe systemen integreert in uw organisatie en u moet datalekken registreren en melden in bepaalde situaties. Werkt u met 3e partijen die voor u persoonsgegevens verwerken? Sluit dan een verwerkersovereenkomst.

Is Werktijd privacy proof?
Wij hebben het privacy statement opgesteld, deze is vindbaar op onze website. Het verwerkingsschema hebben wij intern geïntegreerd en met onze relaties sluiten wij een verwerkersovereenkomst.
Indien u deze nog niet heeft ontvangen dan volgt deze op korte termijn.
Onze systemen zijn beveiligd en elke medewerker heeft een persoonlijke inlogcode. Daarnaast hebben we nog andere maatregelen genomen waardoor wij voldoen aan de wetgeving.

Heeft u vragen of op-/aanmerkingen over ons privacy beleid? Laat het ons dan weten!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bereken ik mijn SV loon?

Als je een uitkering ontvangt moet je in sommige gevallen je SV loon doorgeven aan bijvoorbeeld UWV. We leggen je uit hoe je dit kan berekenen.

Het totale SV loon in het kalenderjaar:
Onder het kopje 'Cumulatieven' vind je op de (laatste) loonstrook het SV loon dat je tot dusver hebt verdiend in het betreffende kalenderjaar.

Het SV loon per week of 4 weken:

Als je het SV loon per week of 4 weken wilt weten dan doe je dit op de volgende manier:

Open de loonstroken die betrekking hebben op het tijdvak dat je moet doorgeven; stel je moet de periode 14 mei 2018 t/m 3 juni 2018 weten. Dit zijn weeknummers 20, 21 en 22. De data en weeknummers vind je bovenaan je loonstrook (onder tijdvak). In de 3e kolom (vanaf boven) staat de berekening van je loon. Hier vind je ook een bedrag bij 'Loon voor loonbelasting en premies'. Dit is het SV loon. Wanneer je meerdere weken moet doorgeven dan tel je die verschillende weken bij elkaar op (dus in het voorbeeld: het bedrag op de loonstrook van week 20, 21 en 22).

 

Terug naar overzicht