Categorie: Nieuws

De werkgelegenheid in de zorg- en welzijnssector in Noord-Nederland neemt de komende jaren weer toe. Deze banengroei vindt vooral plaats onder hoger gekwalificeerd personeel. De vraag naar werknemers met een lager mbo-niveau blijft naar verwachting dalen.

Deze conclusie wordt getrokken in Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Noord-Nederland 2016, een gezamenlijke publicatie van stichting ZorgpleinNoord en stichting Venturaplus. Om deze en de andere knelpunten op de noordelijke arbeidsmarkt het hoofd te bieden is samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en lokale overheden essentieel.

Verwacht herstel werkgelegenheid Inmiddels heeft Noord-Nederland de grootste daling van de werkgelegenheid in zorg en welzijn gehad. Ook in het minst gunstige toekomstscenario groeit het aantal banen vanaf 2018 in Groningen en Drenthe en vanaf 2019 in Friesland.

De vraag van zorg- en welzijnswerkgevers naar personeel verschuift. Het aantal banen voor medewerkers met hbo-niveau en mbo-niveau 4 groeit en het aantal banen van medewerkers met een lager kwalificatieniveau daalt. Aan hbo-verpleegkundigen wordt zelfs een tekort verwacht. De bovengeschetste ontwikkeling zorgt voor onbalans op de noordelijke arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.

Evenwichtige en duurzame noordelijke arbeidsmarkt De groeiende mismatch op de arbeidsmarkt is één van de uitdagingen voor de noordelijke zorg- en welzijnssector. Zorg en ondersteuning zo organiseren dat de burger en zijn zelfredzaamheid centraal staan, is een hele klus. Een jaar na stelselwijziging zijn gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders nog volop aan de slag met het veranderen van werkwijzen en het vernieuwen van de beroepsinhoud van zorgprofessionals.

Daarbij verschilt het zorggebruik per regio. Op het platteland maakt een groter aandeel van de bevolking gebruik van (thuis)zorg en ondersteuning dan in de stad. Door vergrijzing van deze gebieden blijft de zorgvraag toenemen. Met als een gevolg een groeiende behoefte aan goed opgeleid personeel.

Een voorwaarde voor het behouden van goede zorg en ondersteuning in alle noordelijke regio’s, is een arbeidsmarkt waarop talent op elk niveau benut wordt. Het realiseren van een duurzame en evenwichtige arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid van werkgevers, onderwijs en lokale overheden. (bron: persbericht Venturaplus.nl)

Lees hier het hele document:http://www.zorgpleinnoord.nl/media/documents/Arbeidsmarktverkenning_2016_def.pdf 

Terug naar overzicht